Publikationsliste

Resultat: 94

  Rapport

  Evaluering af udvalgte puljeprojekter 2010-2013

  Denne rapport indholder en evaluering af udvalgte puljeprojekter der er gennemført i 2010-2013

  Rapport

  Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel 2014-2015

  Analyse

  S-tog til Roskilde

  Forundersøgelsen indeholder en trafikal analyse af den bedst mulige togbetjening i Roskilde. Det handler i høj grad om balancen mellem regionaltog og S-tog – balancen mellem hurtige tog til København og tog, der standser mange steder undervejs.

  Aftale

  Fjernbus Standardkontrakt

  Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper

  Aftale

  Fjernbus Revisionsinstruks

  Instruks for revision af særligt regnskab for fjernbusope-ratører, som modtager kompensation for bestemte pas-sagergrupper i fjernbustrafikken

  Aftale

  Fjernbus Regnskabsinstruks

  Der er mulighed for, at fjernbusoperatører kan indgå kontrakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at udføre såkaldt ”offentlig tjene-ste i yderområderne vedrørende bestemte kundegrupper”.

  Rapport

  Kollektiv trafik i yderområder

  Rapporten er en analyse af den kollektive trafik i yderområderne. Rapporten evaluerer også puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne for, hvad der virker, og hvad der ikke gør i de tyndere befolkede områder.

  Rapport

  Sektorrapport 2017

  Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2017

  Rapport

  Sektorrapport 2016

  Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2016