Statistik for busentreprenører

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for entreprenørforhold for offentlig buskørsel inkl. telebusvirksomhed og lign., men ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Entreprenørforhold opgøres på baggrund af indgåede kontrakter.

 

Antallet af busser angives som de busser, der indgår i kontraktkørslen ved begyndelsen af indberetningsåret. Reservebusser indgår ikke i opgørelsen.

 

Køreplantimer angives som de timer, den enkelte entreprenør forventes at have kontrakt på med trafikselskabet, også kørsel udenfor trafikselskabets eget geografiske område.

 

Kontraktsum angives som den forventede betaling.

Rapport

Entreprenørstatistik 18-19

Rapport

Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel 2017-2018

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Kontakt

Specialkonsulent
Tina Schelde

 

E-mail: tisc@tbst.dk