Data vedrørende jernbane herunder letbaner

Sidst opdateret 23/03/2022
Trafikstyrelsen indsamler data om jernbanetrafikken, både passagertrafik og godstrafik.

Jernbanedata

Sidst opdateret 11/03/2022

Jernbanevirksomhedernes data indsamles med baggrund i Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet, nr. 1458 af 29.11.2016. Trafikstyrelsen anvender data til analyser af den eksisterende jernbane og planlægning af kommende jernbaneprojekter. Yderligere udarbejdes statistikker om passagerer på de danske jernbaner, som løbende offentliggøres på passagertal.dk.

 

Data om jernbanen indberettes digitalt via virk.dk ved at logge på med NemID medarbejdersignatur - se link herunder.

 

Trafikstyrelsen indsamler desuden en gang om året data til indberetning til EU, jf. Forordning (EU) 2015/1100 af 7. juli 2015 om medlemsstaternes rapporteringsforpligtigelser inden for rammerne af overvågningen af jernbanemarkedet (’RMMS-forordningen’).

Indberetning

Indberetning af jernbane data

Data om jernbanen indberettes her, efter aftale. Log på med medarbejder Nem-Id og upload data som csv-filer.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1458 af 29/11/2016

Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet

Gældende fra

01/01/2017

Bekendtgørelsen om indberetning af data på jernbaneområdet følger af jernbaneloven, og giver Trafikstyrelsen hjemmel til at indhente data om trafikken på jernbanerne i Danmark til brug for analyser og planlægning.

Statistik for ikke-statslige jernbaner

Sidst opdateret 23/03/2022
Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende ikke-statslige jernbanestrækninger til Trafikstyrelsen.

Fra regnskab 2018 og frem indeholder rapporterne om ikke-statslige jernbanestrækninger også data om Københavns Metro. Før regnskab 2018 kaldes rapporterne "Privatbanestatistik", og indeholder udelukkende data for strækninger, hvor privatbane eller letbane er operatør, eller strækninger, hvor et trafikselskab står for driften.

 

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden, hvor der vælges "Privatbaner" under tema.

Rapport

Ikke-statslige jernbanestrækninger budget 2022

Statistik for ikke-statslige jernbanestrækninger for budgetåret 2022.

Rapport

Ikke-statslige jernbanestrækninger regnskab 2020

Statistik for ikke-statslige jernbanestrækninger for regnskabsåret 2020.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.