Flextrafik

Sidst opdateret 30/04/2020
Trafikselskaberne i Danmark indberetter årligt data vedrørende trafikselskabernes Flextrafik til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

De indberettede data vedrører trafikselskabernes brug af forskellige typer af Flextrafik såsom åben flextrafik, handicapkørsel, kommunalt visiteret kørsel og patientbefordring.

 

Kørslen omfatter trafikselskaberne FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik. Således udestår data for BAT og ø-kommunerne Fanø, Samsø og Ærø.

 

De indberettede data om handicapkørsel i flextrafikken er ekskl. medrejsende/ledsagere, ligesom bruttoomkostninger er ekskl. administrations- og driftsomkostninger. Disse er derimod inkluderet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens rapporter om trafikselskabernes handicapkørsel, hvorfor der kan forekomme afvigelser imellem rapporterne. 

Rapport

Flextrafik 2015-2019

Rapport om trafikselskabernes brug af Flextrafik i perioden 2015-2019.