Forventede udbud for buskørsel

Sidst opdateret 07/10/2019
På baggrund af trafikselskabernes indberetninger har styrelsen udarbejdet en oversigt over trafikselskabernes forventede udbud.

Opgørelserne er baseret på trafikselskabernes forventninger og er ikke bindende for trafikselskaberne.

 

Trafikselskaberne har tidligere år indberettet data A-, B- og C-kontrakter, men da kun få af trafikselskaberne benytter denne opdeling, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med trafikselskaberne valgt ikke længere at opdele statistikken i disse kontrakttyper. I stedet angives en beskrivelse af hvilke områder og transporttyper der udbydes.

Rapport

Forventede udbud for offentlig buskørsel 2020-2030