Statistik for ikke-statslige jernbaner

Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende ikke-statslige jernbanestrækninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Fra regnskab 2018 og frem indeholder rapporterne om ikke-statslige jernbanestrækninger også data om Københavns Metro. Før regnskab 2018 kaldes rapporterne "Privatbanestatistik", og indeholder udelukkende data for strækninger, hvor privatbane eller letbane er operatør, eller strækninger, hvor et trafikselskab står for driften.

 

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden, hvor der vælges "Privatbaner" under tema.

Rapport

Ikke-statslige jernbanestrækninger regnskab 2018

Statistik for ikke-statslige jernbanestrækninger for regnskabsåret 2018.

Rapport

Privatbanestatistik for budget 2019

Statistik for ikke-statslige jernbanestrækninger for budgetåret 2019.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Kontakt

Specialkonsulent
Tina Schelde