Offentlig bustrafik

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

De indberettede data vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel handicapkørsel. (Disse indberettes særskilt).

 

Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem de af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik.

Rapport

Budget for offentlig buskørsel 2019

Statistik over budget for offentlig buskørsel, ekskl. Handikapkørsel

Rapport

Regnskab for offentlig buskørsel 2018

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handikapkørsel.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Kontakt

Specialkonsulent
Tina Schelde

 

E-mail: tisc@tbst.dk