Deling af standardiserede trafik- og rejsedata

Sidst opdateret 26/02/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for implementering af EU-lovgivning om datadeling på transportområdet.

Retsakt A er en EU-forordning under ITS-direktivet, som omhandler datadeling på transportområdet med henblik på at muliggøre udvikling af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester. Forordningen stiller krav til datatyper, dataformat, services, tilgængelighed og geografisk område.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for implementering af Retsakt A og arbejder mod, at trafik- og rejsedata bliver udstillet på Vejdirektoratets eksisterende nationale adgangspunkt (NAP). Via NAP er der i dag adgang til statiske trafikdata samt dynamiske trafik- og vejstatusdata i EU-standarden DATEX II.

 

I samarbejde med Rejseplanen arbejdes mod, at statisk data om stoppesteder og køreplaner for offentlig jernbane, busser, letbane og metro vil blive tilgængelige på NAP i EU-standarden NeTEx i løbet af 2020. Samtidigt vil adresser, offentlige steder og stinet kunne tilgås fra NAP via Datafordeleren og Kortforsyningen hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

 

På længere sigt vil NAP også skulle give adgang til standardiseret data vedr. fjernbusser, færger, fly, taxa, delebiler og diverse mikromobilitetsformer samt realtidsdata omaktuelle forsinkelser mm. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil derfor inddrage relevante aktører, således at disse krav efterleves.