Deling af standardiserede trafik- og rejsedata

Sidst opdateret 11/03/2022
Trafikstyrelsen er ansvarlig for implementering af EU-lovgivning om datadeling på transportområdet.

Retsakt A er en EU-forordning under ITS-direktivet, som omhandler datadeling på transportområdet med henblik på at muliggøre udvikling af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester. Forordningen stiller krav til datatyper, dataformat, services, tilgængelighed og geografisk område.

 

Trafikstyrelsen er ansvarlig for implementering af Retsakt A og arbejder mod, at standardiserede trafik- og rejsedata bliver udstillet på Vejdirektoratets eksisterende nationale adgangspunkt (NAP). Via NAP er der i dag adgang til statiske trafikdata samt dynamiske trafik- og vejstatusdata i EU-standarden DATEX II. Yderligere er der adgang til adresser, offentlige steder og stinet fra NAP via Datafordeleren og Kortforsyningen hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

 

I samarbejde med Rejseplanen arbejdes mod, at data om stoppesteder og køreplaner for offentlig jernbane, busser, letbane og metro vil blive tilgængelige på NAP i EU-standarden NeTEx.

 

På længere sigt vil NAP også skulle give adgang til standardiseret data vedr. fjernbusser, færger, fly, taxa, delebiler og diverse mikromobilitetsformer samt realtidsdata om aktuelle forsinkelser mm. Trafikstyrelsen vil derfor inddrage relevante aktører, således at disse krav efterleves.