Støtteordning til sociale rabatter i indenrigsflytrafikken

Sidst opdateret 30/11/2021
Den politiske aftale om Luftfartspakken giver mulighed for prisrabat til indenrigsflyvningen til og fra Bornholm og Sønderborg til visse befolkningsgrupper. Regeringen og aftalepartierne har nu igangsat 2. runde af ordningen.
Regeringen (Socialdemokratiet) indgik d. 25. juni 2020 indgået en aftale med Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en Luftfartspakke (suppleret med aftaler den 24. juli 2020, den 22. september 2020 og den 8. oktober 2020). I juli 2021 indgik regeringen en aftale med aftalepartierne om en forlængelse af støtteordningen. 2. runde af støtteordningen er nu aktiv og løber t.o.m. d. 31. oktober 2021. Et af pakkens initiativer giver mulighed for at støtte indenrigsflyvningen til og fra Bornholm og Sønderborg, hvor der kan gives prisrabatter til visse befolkningsgrupper. 

Ordningens formål

Formålet med ordningen er at understøtte mobilitet og god tilgængelighed til udvalgte befolkningsgrupper og geografiske områder, ligesom ordningen bidrager til social inklusion af disse geografiske områder til resten af Danmark.
 

Ordningen giver incitament til, at luftfartsselskaber, der vælger at være omfattet af ordningen, sælger billetter til ordningens målgruppe til en pris, der svarer til højst 50 pct. af gennemsnitsprisen på en flybillet til en voksen.

Ordningens målgruppe

Målgruppen består af følgende befolkningsgrupper:

  1. Børn: 2 - 11 år
  2. Unge: 12 – 25 år 
  3. Studerende (over 25 år)
  4. Lærlinge og værnepligtige
  5. Pensionist/Senior: Personer over 62 år samt førtidspensionister
  6. Personer med handicap (ledsagerordning m.v.)

Geografiske områder

Ordningen dækker i forbindelse med flyvninger til og fra Bornholm og Sønderborg.

Ordningens størrelse

Der var afsat 10 mio. kr. i 2020 til ordningen. Heraf afsættes 7 mio. kr. til flyvninger på indenrigsruter fra/til Bornholm og 3 mio. kr. afsættes til flyvninger på indenrigsruter fra/til Sønderborg.

I 2021 ordningen er der afsat 6 mio. kr. til flyvninger til/fra hhv. Bornholm og Sønderborg.

En pct. af de afsatte midler går til Trafikstyrelsens administration af ordningen.

Ordningens varighed

Ordningen er gældende i perioden 30. november – 31. december 2020. 
2021 ordningen gælder i perioden 1. august – 31. oktober 2021.