Blanketliste

Resultat: 31

Erklæring

Aircraft Basic Specification

 

Ansøgning

EASA form 37 - Application for Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly

 

Indberetning

Eksempel på Excel-standard for indberettede flyvetimer og landinger

Dette Excel-ark angiver standarden for indberettede flyvetimer og landinger via Excel for 2018.
Ansøgning

Ansøgning om tildeling af 24-bit ICAO-adresse (Mode S & ELT) til ultralet luftfartøj

TBST-CFL-66
Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til at bruge autobenzin i stedet for flybenzin

TBST-CFL-75
Ansøgning

Ansøgning om udstedelse/ændring af Part M (F) og Part M (G) godkendelse

 

Ansøgning

Ansøgning om udstedelse/ændring af Støjcertifikat EASA Form 45

TS-CFL-07 / Januar 2015
Ansøgning

Application for issuance/change of a Noise Certificate EASA Form 45

TS-CFL-07 / January 2015
Ansøgning

Application for Flight Permit - Annex II aircraft

Danish Regulation for Civil Aviation BL 1-12.