Blanketliste

Resultat: 1

Klage

Klageformular til klage over flyrejse

Her kan du klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen over en forsinket eller aflyst flyrejse eller en boardingafvisning. Vær opmærksom på, at du skal have klaget til det flyselskabet, før du klager til styrelsen.

Før du starter din klage

Du skal have følgende klar, før du starter din klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

  • NemID
  • flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
  • korrespondance med luftfartsselskabet vedrørende klage (fx e-mail, breve mv.)
  • kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (fx mad og drikke)
  • underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af andre
  • navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter

 

Klagen kan ikke indsendes uden ovenstående og du skal være opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke kan behandle din klage, hvis du ikke har oplyst korrekte og fyldestgørende informationer og vedlagt korrekte bilag. Du kan derfor blive bedt om at oprette en ny klage, såfremt klagen ikke kan behandles på baggrund af de oplysninger, du har givet.

 

Fuldmagter

Hvis du klager over en flyrejse på vegne af andre, skal du have fuldmagter for alle passagerer. Klager du som virksomhed, skal du have fuldmagter for samtlige rejsende. For umyndige personer (f.eks. personer under 18 år), skal fuldmagten underskrives af den rejsendes værge.

 

For at sikre en hurtigst mulig sagsbehandlingstid, anbefales det, at du anvender nedenstående fuldmagtsskabelon.

Fuldmagten skal som minimum indeholde:

 

  • Navn på fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver
  • Oplysninger om omfanget for fuldmagten (f.eks. flynummer og afgangsdato)
  • Dato og underskrift fra fuldmagtsgiver

 

Viser 1 af 1