Colourbox

Høring af indførelse af krav om operationel godkendelse for erhvervsmæssig luftfart i Grønland med helikoptere

Publiceringsdato: 05/11/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ny udgave af BL 5-24 med henblik på at inkorporere EU’s regler om ”hostile environment”, herunder krav om godkendelse fra styrelsen, for alle erhvervsmæssige helikopterflyvninger i Grønland.
Der stilles i øjeblikket ikke samme krav til danske/grønlandske operatører, andre EU-operatører og tredjelandsoperatører som opererer i Grønland, da EU-reglerne alene gælder for EU-operatører og ikke for tredjelandsoperatører.

Formålet med BL 5-24, 3. udgave er derfor at højne sikkerhedsniveauet for kommerciel flyvning i Grønland samt sikre lige konkurrencemæssige vilkår for alle operatører med operationer i Grønland.

Reglerne for al erhvervsmæssig luftfart i Grønland kommer dermed til at svare til reglerne for flyvning i hostile environment, som er gældende i EU, jf. Kommissionens forordning nr. 965/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer.