Dekoration

Ny gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på luftfartsområdet

Publiceringsdato: 17/12/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2020.

Bekendtgørelsen samler og regulerer gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. for Danmark, Færøerne og Grønland.

Safety-bidragssatsen sænkes fra 4,75 kr. pr. passager (2019) til 4,50 kr. pr. passager (2020).

Størstedelen af de faste gebyrsatser samt satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A1, sænkes. 

Enkelte gebyrer stiger dog. Det drejer sig om følgende:


  • 2D1 – Godkendelse af securitymedarbejdere 4,75 kr
  • 3A1 – Registrering af luftfartøjer samt ejer/brugerskifte
  • 4A1 – Udstedelse/tilføjelse af ny rettighed
  • 4C2 – Forny/udvid Part -66 AML
  • 4D2 – Udstedelse C/C attestation
  • 4D3 – Udstedelse luftradiotelefonist certifikatAlle gebyr- og afgiftssatserne for 2020 kan ses i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Reguleringen af gebyrerne følger dels af luftfartsloven, dels af Lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.

Bekendtgørelse

Nr. 2257 af 29. december 2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter.