Colourbox

Plan for Aviation Safety 2020-2024

Publiceringsdato: 17/03/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver første udgave af Plan for Aviation Safety i Danmark. Plan for Aviation Safety (PAS) indeholder en 5-års handlingsplan, som følger op på de mål, der er skitseret i det danske State Safety Programme (SSP).
Luftfartsbranchen er i udvikling, og flyvesikkerheden er på et historisk højt niveau. For at understøtte et fortsat højt sikkerhedsniveau i luftfarten, er det nødvendigt, at myndighederne og branchen konstant prioriterer arbejdet med sikkerheden. Arbejdet med sikkerheden kræver, at udviklingen i sikkerheden løbende også analyseres sammen med de forskellige forhold, der kan påvirke sikkerheden.

Formålet med Plan for Aviation Safety i Danmark er at tydeliggøre og prioritere indsatsområderne inden for arbejdet med sikkerhed i den civile luftfart. Dette skal sikre, at dansk luftfart fortsat lever op til sikkerhedsmålene i SSP. Den første udgave af den danske PAS afspejler i høj grad den Europæiske Plan for Aviation Safety.
Vejledning

Plan for Aviation Safety - Danmark 2020-2024

Formålet med Plan for Aviation Safety (PAS) er at sikre et fortsat højt dansk sikkerhedsniveau i luftfarten. Den danske PAS følger op på de mål, som det danske State Safety Programme (SSP) skitserer.