Foto: Colourbox

Styrelsen har udstedt en ny udgave af BL 5-50

Publiceringsdato: 17/12/2020
Styrelsen har udstedt BL 5-50, 6. udgave, som gennemfører de seneste ændringer til EU-forordning nr. 965/2012 på Færøerne og i Grønland. BL’en træder i kraft den 1. januar 2021.
BL 5-50, 6. udgave gælder for luftfartøjsoperatører, der er hjemmehørende på Færøerne og Grønland, samt luftfartøjsoperatører, der ikke er omfattet af EU-forordning nr. 965/2012.

BL’en gennemfører forordningen med de seneste ændringer, der vedrører driften af ikke-erhvervsmæssig luftfart (NCC og NCO) samt specialiserede operationer (SPO). 

I den nye udgave af BL’en er der desuden tilføjet et bilag (1) med en kopi af den danske oversættelse af forordningen.

BL 5-serien

BL 5-50, 6. udgave af 25. november 2020

Bestemmelser om luftfartsoperatører, som ikke er omfattet af EU-AIR-OPS

Gældende fra

01/01/2021

BL-5-serien omhandler forskellige former for flyvevirksomhed herunder flyveoperationer, støjemissioner og arbejdsmiljø.