Foto: Colourbox

Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2020

Publiceringsdato: 15/12/2021
Trafikstyrelsen har netop offentliggjort den årlige sikkerhedsrapport for civil luftfart for 2020. Rapporten viser, at sikkerhedsniveauet i den civile luftfart for 2020 ligger på et højt niveau.

Den årlige sikkerhedsrapport giver et overblik over udviklingen i sikkerheden for den danske civile luftfart samt styrelsens tilsynsaktiviteter for 2020. I 2020 gav Covid-19-pandemien store udfordringer i luftfartsbranchen og også en ændret tilgang til styrelsens tilsyn med luftfartsbranchens aktører. Rapporten viser, at sikkerhedsniveauet for den kommercielle lufttransport og den øvrige luftfart, som bl.a. indbefatter privat- og svæveflyvning, også i 2020 overholdt sikkerhedsmålsætningerne.

 

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at det generelle sikkerhedsniveau i den danske civile luftfart er på et højt og tilfredsstillende niveau, og at der generelt er et godt samarbejde mellem styrelsen og luftfartsbranchen.

 

Den fortsatte høje sikkerhed i den danske civile luftfart glæder Trafikstyrelsens direktør, Carsten Falk Hansen, som i forbindelse med rapportens offentliggørelse udtaler følgende:

Vi er meget glade for at se, at vi fastholder det høje sikkerhedsniveau i den danske civile luftfart. Det er i overensstemmelse med de overordnede konklusioner i vores tilsyn, som viser, at der arbejdes målrettet med sikkerhedsprocedurerne. Dette betyder også, at vi fortsat ligger klart bedre end de nationale sikkerhedsmål på området.

Læs hele sikkerhedsrapporten for 2020 her: 

Rapport

Sikkerhedsrapport for civil luftfart 2020

Styrelsens sikkerhedsrapport for civil luftfart giver et årligt indblik i sikkerheden i dansk civil luftfart.