Nyhedsliste

Resultat: 33

Udgivet

27/04/2020

Nyhed

Opdatering af BL 6-68 - Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar

BL 6-68 – Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar sendes i høring med henblik på at tilpasse og opdatere bestemmelsen. Høringsfristen er den 7. maj 2020.
Læs mere

Udgivet

06/04/2020

Nyhed

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret

En ny bekendtgørelse om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret skal gøre det muligt for offentlige myndigheder og visse private virksomheder med relation til luftfart at hente oplysninger om dansk registrerede luftfartøjer
Læs mere

Udgivet

27/03/2020

Nyhed

Økonomisk håndsrækning til luftfartsbranchen

Luftfartsbranchen oplever store økonomiske udfordringer som følge af COVID-19. Som en hjælp til branchen forlænger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu betalingsfristen for en række af branchens betalinger til styrelsen.
Læs mere

Udgivet

17/03/2020

Nyhed

Plan for Aviation Safety 2020-2024

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver første udgave af Plan for Aviation Safety i Danmark. Plan for Aviation Safety (PAS) indeholder en 5-års handlingsplan, som følger op på de mål, der er skitseret i det danske State Safety Programme (SSP).
Læs mere

Udgivet

26/02/2020

Nyhed

Mindre, regionale lufthavne kan nu søge om tilskud til forbedring af sikkerhedsudstyr

I 2020 er det lufthavnene i Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland, som kan søge om tilskud fra investeringspuljen til sikkerhedsudstyr. Der er ansøgningsfrist den 1. april 2020.
Læs mere

Udgivet

21/02/2020

Nyhed

Høring over udkast til ændring af BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav for helikopterflyvepladser

BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav for helikopterflyvepladser sendes i høring med henblik på at tilpasse og opdatere bestemmelsen.
Læs mere

Udgivet

23/01/2020

Nyhed

Invitation til workshop om nye EU-regler for Part-ML og Part-CAO

Den 25. februar 2020 inviterer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til workshop om den nye EU-forordning 1383 og hvad den betyder for Part-ML og Part-CAO.
Læs mere

Udgivet

20/12/2019

Nyhed

Ny praksis vedrørende kompensation ved omlægninger grundet boardingafvisning eller aflysning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer praksis og gør det muligt for passagerer at søge om kompensation for hændelser opstået på et omlagt fly, hvor omlægningen skyldes en aflysning eller en boardingafvisning.
Læs mere

Udgivet

18/12/2019

Nyhed

Forbedring af sikkerheden i de små lufthavne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler 2,9 mio. kr. til forbedring af sikkerheden i tre mindre lufthavne. Midlerne bruges til opgradering af udstyr i lufthavnene.
Læs mere