Nyhedsliste

Resultat: 86

Udgivet

23/06/2021

Nyhed

Udkast til BL 1-1 sendes i høring

Trafikstyrelsen sender BL 1-1 i høring bl.a. med henblik på at ophæve bestemmelserne om vedligehold, der retter sig mod luftfartøjer...
Læs mere

Udgivet

23/06/2021

Nyhed

Udkast til BL 1-2 sendes i høring

Trafikstyrelsen sender udkast til BL 1-2 i høring med henblik på at ophæve Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer...
Læs mere

Udgivet

22/06/2021

Nyhed

Ny sagsbehandlingsfrist ved opstilling af vindmøller, der skal luftfartsafmærkes

Reviderede bestemmelser om sagsbehandlingsfristen for elproducerende VE-anlæg.
De nye regler påvirker sagsbehandlingsfristen i sager om luftfartsafmærkning af vindmøller.
Læs mere

Udgivet

18/06/2021

Nyhed

Bekendtgørelse om forlængelse af støtteordning for lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber er sendt i høring

Med bekendtgørelsen vil luftfartsselskaber igen kunne ansøge om støtte til lønudgifter til personale, der er kritisk for opretholdelsen af...
Læs mere

Udgivet

02/06/2021

Nyhed

Ny sagsbehandlingsfrist ved opstilling af vindmøller, der skal luftfartsafmærkes

Der indføres én samlet sagsbehandlingsfrist for myndighedernes sagsbehandling, for så vidt angår elproducerende VE-anlæg. De nye regler påvirker sagsbehandlingsfristen i sager om luftfartsafmærkning af vindmøller.
Læs mere

Udgivet

19/05/2021

Nyhed

Kompetencer på luftfartsområdet i Trafikstyrelsen

Der er gennemført en uvildig undersøgelse af luftfartsområdets kompetencestyring i Trafikstyrelsen.
Læs mere

Udgivet

07/05/2021

Nyhed

Genstart af støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber

Fra i dag kan luftfartsselskaber igen ansøge om støtte til lønudgifter til personale, der er kritisk for opretholdelsen af selskabets driftstilladelse...
Læs mere

Udgivet

29/03/2021

Nyhed

Høring over bekendtgørelse om genindførelse af støtteordning for lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber

Luftfartsselskaber vil igen kunne ansøge om støtte til lønudgifter til personale, der er kritisk for opretholdelsen af driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning.
Læs mere

Udgivet

24/03/2021

Nyhed

EU-Domstolen har afsagt dom vedr. pilotstrejken i SAS i 2019

EU-Domstolen har afgjort, at en varslet og lovlig strejke blandt SAS’ piloter ikke udgør en ’usædvanlig omstændighed’
Læs mere