Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

Sidst opdateret 30/08/2021
Puljen er for mindre, regionale flyvepladser i Danmark, der har rutetrafik samt færre end 200.000 årlige passagerer. De ansøgningsberettigede lufthavne i 2020 er Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland lufthavne.
  • Puljens størrelse
    3 mio. kr. årligt
  • Ansøgerkreds
    Mindre, regionale flyvepladser

Ansøgningsrunde 2021

Der er i 2021 givet i alt 3,9 mio. kr. i tilsagn til tre lufthavne. Tilsagnene er givet til forbedring af dele af lufthavnenes materiel og aktiviteter, der kan medvirke til at lufthavnene kan opnå et højere security niveau i lufthavnene omkring trafikafviklingen end det nuværende - herunder den bedst mulige passageroplevelse/flow.

Mere specifikt er der givet tilsagn til følgende:

 

Sønderborg Lufthavn

Projektets titel: Fortsat forbedring og tilpasning af lufthavnens eksisterende security niveau.


Tilsagnsbeløb: 1.197.396 kr.


Projektets formål er, ved anskaffelse af en specifik securityscanner til screening af passagerer, at understøtte en fortsat forbedring og tilpasning af lufthavnens eksisterende security niveau.

 

Esbjerg Lufthavn

Projektets titel: Fortsat forbedring og optimering af eksisterende security niveau.


Tilsagnsbeløb: 911.500 kr.


Projektet har til formål at gennemføre en fortsat forbedring og optimering af det eksisterende security niveau med sigte på at opnå et samlet, højere security niveau i lufthavnen end det nuværende. Med projektet foretages opgradering af bagagebånd i afgangshal, installation af karrusel i ankomsthal, indkøb af ARX-system til styring af adgangsvejene til lufthavnen, anskaffelse af testkuffert samt renovering af eksisterende hegn.

 

Midtjyllands Lufthavn

Projektets titel: Opgradering af udstyr og lufthavnssikkerhed i Midtjyllands
Lufthavn - delprojekt 3.


Tilsagnsbeløb: 1.751.250 kr.


Projektet har til formål at opgradere sikkerhedsudstyret i sikkerhedskontrollen af personer, indskrevet bagage, håndbagage og flyfragt gennem investering i dels en security scanner til personkontrollen, dels en røntgenscanner med tunnelåbning 130x130 cm til effektivisering af sikkerhedskontrollen af indskrevet bagage, håndbagage og flyfragt og dermed sikring af et samlet højere security niveau i lufthavnen end det nuværende.

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 07/05/2021
Mindre, regionale flyvepladser i Danmark kan søge om puljen.

Puljen er for mindre, regionale flyvepladser i Danmark, der har rutetrafik samt færre end 200.000 årlige passagerer. Disse mindre, regionale flyvepladser vurderes til at have relative høje udgifter til sikkerheden per passagerer, end det vurderes de store flyvepladser har.


I 2021 var de ansøgningsberettigede lufthavne Esbjerg, Sønderborg og Midtjylland.

Hvad kan jeg søge midler til?

Sidst opdateret 07/05/2021
Tilsagnene er givet til at opgradere en del af lufthavnenes materiel, så det kan leve op til et højt sikkerhedsniveau omkring trafikafviklingen – herunder den bedst mulige passageroplevelse/flow. De mindre, regionale flyvepladser vurderes til at have relative høje udgifter til sikkerheden per passagerer, end det vurderes de store flyvepladser har.

Tilsagnene er givet til at opgradere en del af lufthavnenes materiel, så det kan leve op til et højt sikkerhedsniveau omkring trafikafviklingen – herunder den bedst mulige passageroplevelse/flow. De mindre, regionale flyvepladser vurderes til at have relative høje udgifter til sikkerheden per passagerer, end det vurderes de store flyvepladser har.

Se eksempler på ansøgte projekter fra ansøgningsrunden 2021 her (henter pdf).

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 07/05/2021
Der er i 2021 givet i alt ca. 3,9 mio. kr. i tilsagn til 3 lufthavne.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 07/05/2021
Find ansøgningsmateriale til puljen.
Nedenfor finder du ansøgningsmaterialet; selve ansøgning til investeringspuljen, projektbeskrivelse, budgetskabelon og regnskabsinstruks.
Ansøgning

Ansøgning til 'Investeringspuljer til mindre, regionale flyvepladser' (3. runde)

Ansøgningen sker via. virk.dk (nyt vindue)
Skabelon

Projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse til investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser.
Skabelon

Budget-skabelon

Skabelon til budget til investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser.
Ansøgning

Annullering af projekt

Ansøgningsskema til annullering af projekt indenfor investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser.
Tjekliste

Regnskabsinstruktion

Instruks til regnskab for investeringspuljer til mindre, regionale flyvepladser
Skabelon

Afrapportering

Til afrapportering af det afsluttende projekt skal tilskudsmodtagere anvende nedenstående skabelon

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Sidst opdateret 07/05/2021

Hvordan udbetales tilskuddet?

Sidst opdateret 07/05/2021

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 13/08/2019
Puljen har baggrund i bekendtgørelse nr. 1053 af 21/10/2019 om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser.

Bekendtgørelse

BEK nr 1053 af 21/10/2019

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

Gældende fra

21/10/2019

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre regionale danske flyvepladser med det formål at yde tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, så flyvepladserne lever op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.