ATS - Lufttrafiktjenester

Sidst opdateret 25/02/2022
Her kan du finde information om lufttrafiktjenester.

ATS-instrukser

Sidst opdateret 25/02/2022

ATS-instrukser

Trafikstyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med lufttrafiktjenester i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere udarbejdes ATS-instrukser om udøvelse af lufttrafiktjenester.

Lufttrafiktjeneste (ATS) skal tilrettelægges i overensstemmelse med ATS-instrukserne. De fælles civile/militære ATS-instrukser udgives, efter aftale med Forsvaret, af Trafikstyrelsen. ATS-instrukserne samler de relevante operationelle bestemmelser og procedurer for alle danske, færøske og grønlandske lufttrafiktjenesteenheder, civile såvel som militære.

ATS-instrukser

Her kan du finde alle ATS-instrukser.

Ændringer til ATS-instrukser

Sidst opdateret 30/06/2021
Her kan du finde ændringer til ATS-instrukser.

Ændringer til ATS-instrukser

ATS-instruks ændringer pr. 12. august 2021 for Danmark.

Ændringer til ATS-instrukser

ATS-instruks ændringer pr. 27. januar 2022.

Notifikation af ændringer ATM/ANS

Sidst opdateret 29/04/2022
Her kan du finde information om notifikation af ændringer til dine tjenesteydelser som tjenesteudøver af ATM/ANS.

Forordning (EU) 2017/373 om fælles krav til udøvere af ATM/ANS stiller krav om, at tjenesteudøvere skal notificere den kompetente myndighed om ændringer til deres tjenesteydelser.

 

Ændringerne falder i to kategorier:

 

  1. Ændringer af et funktionssystem eller en ændring, som påvirker funktionssystemet
  2. Ændringer af tjenesteudøvelsen, tjenesteudøverens stryingssystem og/eller flyvesikkerhedsstyringssystem, som ikke påvirker funktionssystemet

 

Formularen ”Notification form for ANSP changes” skal anvendes til underretning af Trafikstyrelsen, når en tjenesteudøver planlægger en ændring i henhold til ovenstående. Dokumentet indeholder også en vejledning for udfyldelse af formularen.

 

Notifikationsblanketten skal indsendes til Trafikstyrelsen.

Indberetning

Change notification by ANSP (EU) 2017/373

 

Relevante henvisninger

Sidst opdateret 29/04/2022
Notat

Brug af dansk tale i luft til jord-radiokommunikation ved Kastrup