Transportører og speditører

Sidst opdateret 23/06/2020

Styrelsen omlægger uddannelsen for speditører/transportører

Den 1. april 2018 trådte et nyt Nationalt Sikkerhedsprogram for Civil Luftfart i Danmark (NASP) i kraft. Det betød bl.a., at styrelsen stoppede med at udbyde uddannelse til sikkerhedsansvarlige og chauffører for sikkerhedskontrolleret luftfragt.

 

Chauffører, der transporterer sikkerhedskontrolleret luftfragt skal bl.a. uddannes efter bilag 13.15 i Det Nationale Danske Uddannelsesprogram som er et tillæg til NASP. Uddannelsen er et krav i Speditør/Transportør-erklæringen Tillæg 6-E og vil derfor forsat være gældende, men TBST vil nu ikke længere selv varetage uddannelsen.

 

De speditører/transportører der fremover ønsker at kunne transportere sikkerhedskontrolleret luftfragt kan enten vælge at lade en sikkerhedsgodkendt fragtagent (RA) på vegne af speditøren/transportøren varetage uddannelsen af virksomhedens chauffører, selv varetage uddannelsen af virksomhedens chauffører (såfremt den sikkerhedsansvarliges uddannelse ikke er udløbet, se 'Fortegnelser over transportører godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen') eller vælge at få uddannet virksomhedens chauffører via en uddannelsesudbyder, der har kompetence til at tilbyde chaufførerne den lovpligtig uddannelse.

 

TBST skal gøre opmærksom på, at uddannelse af chauffører efter bilag 13.15 jf. NASP 11.2.7 udløber efter fem år, hvilket de nye regler ikke ændrer på. Speditører/transportører skal derfor sørge for at genopfriske uddannelsen inden udløb, hvis chaufføren forsat skal kunne transportere sikkerhedskontrolleret luftfragt.

 

Genopfriskning af uddannelsen sker ved at gennemføre en uddannelse efter bilag 13.15, hvilket skal kunne dokumenteres.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder ikke grunduddannelsen, men flere danske lufthavne, sikkerhedsgodkendte fragtagenter, flyselskaber samt private firmaer kan gennemføre uddannelsen.

Oversigt

Liste over godkendte transportører

Listen opdateres løbende.