Firmaflyvning

Sidst opdateret 07/10/2019
Ved firmaflyvning forstås en virksomheds befordring med luftfartøj af egne ansatte som led i varetagelsen af tjenesten i virksomheden.

Firmaflyvning kan udføres af virksomheder, der enten:


  • har eneråderet over det eller de luftfartøjer, der benyttes til flyvningen som registreret ejer eller som registreret bruger ved en langtidslejekontrakt, eller
  • har heltidsansat den eller de piloter, som udfører flyvningen, eller hvis firmaets (fuldtidsbeskæftigede) ejer eller medejer udfører flyvningen

 

Virksomheder, der ønsker at udføre firmaflyvning, skal anmelde det til Trafikstyrelsen inden flyvning påbegyndes. Anmeldelsen er pålagt gebyr jf. BL 9-10.

 

Reglerne for firmaflyvning er kun gældende i Grønland og på Færøerne og i Danmark aflyst af reglerne i forordning (EU) 2012/965. Firmaflyvningsordningen er således afskaffet for virksomheder hjemmehørende i Danmark. Se AIC B 16/16. 

Bekendtgørelse

BEK 387 af 29/05/2000

Bekendtgørelse om firmaflyvning

Gældende fra

07/06/2000

Bekendtgørelsen gælder for firmaflyvning, der udføres af virksomheder hjemmehørende i den danske stat, herunder sådanne virksomheders udenlandske filialer, der ikke udgør en selvstændig juridisk person.

Forordning

Forordning nr. 965/2012

Forordning om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer

Gældende fra

28/10/2012

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008