Air Operator's Certificate (AOC) og EU-Licens

Sidst opdateret 04/12/2019
For at tilgodese en pålidelig og tilstrækkelig service og for at sikre, at et luftfartsselskab til enhver tid drives efter sunde økonomiske principper med en høj sikkerhedsmæssig standard, skal styrelsen udstede licens til luftfartsselskaber.
Af forordningen fremgår det bl.a. at luftfartsselskaber, som får udstedt en licens for første gang, fyldestgørende skal kunne dokumentere, at man til enhver tid kan opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser opgjort på et realistisk grundlag i et tidsrum på 24 måneder fra driftens påbegyndelse, og at man kan dække de faste og variable omkostninger i forbindelse med virksomhedens forretningsplan opgjort på et realistisk grundlag i et tidsrum på tre måneder fra driftens påbegyndelse, uden at der tages hensyn til driftsindtægterne.

Selskaber med licens til erhvervsmæssig luftfart skal efter hvert regnskabsår indsende en "Økonomisk Rapportpakke" bilagt det seneste årsregnskab til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vi gennemgår materialet, og der laves en økonomisk analyse af selskabet. I analysen vurderes det, om selskabet drives efter økonomisk sunde principper. Hvis det er tilfældet, sender vi et godkendelsesbrev til selskabet.

Hvis der er tydelige tegn på, at et luftfartsselskab, har finansielle problemer, kan vi til enhver tid tage luftfartsselskabets økonomiske resultater op til vurdering og kan suspendere eller tilbagekalde licensen, hvis det ikke kan godtgøres, at selskabet kan opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser i en tolvmåneders periode. Vi også har mulighed for at udstede en midlertidig licens, indtil en finansiel rekonstruktion af luftfartsselskabet har fundet sted, forudsat at det ikke indebærer nogen sikkerhedsrisiko.
Oversigt

Commercial Air Operators

Opdateres én gang i døgnet. Filen er i PDF format og indeholder en liste af virksomheder med en gyldig AOC godkendelse og virksomheder med en gyldig Aerial Work godkendelse.

Ansøgning

Rapportpakke - Økonomisk tilsyn med danske luftfartsselskaber med EU-licens

Formular til rapportpakke 'Økonomisk tilsyn'.

Ansøgning om AOC / EU-licens

Gå til styrelsens blanketdatabase.