Transfer af certifikat og helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 02/05/2022
Her kan du finde vejledning om transfer af certifikat og helbredsgodkendelse i forbindelse med Brexit.

Orientering om øget sagsbehandlingstid

Trafikstyrelsen modtager i øjeblikket rigtig mange ansøgninger om transfer af FCL-certifikater og de dertilhørende helbredsgodkendelser (medicals), hvilket formodes at skyldes Brexit.

 

Dette medfører en øget sagsbehandlingstid generelt for transfersager. Det forventes, at transfersager kan behandles indenfor 4 måneder fra ansøgningstidspunktet. Der kan dog være sager, hvor sagsbehandlingstiden vil være længere.

 

Trafikstyrelsen behandler sagerne så hurtigt som muligt, og i den rækkefølge de kommer ind.

Frister i forbindelse med Brexit

Fra den 1. januar 2021 betragtes UK som et tredjeland. Det betyder, at en ansøgning om transfer af UK-certifikat og UK-helbredsgodkendelse modtaget efter den 31. december 2020 behandles som en ansøgning fra et tredjeland.

 

Accept af tredjelands pilotcertifikater og dertilhørende helbredsgodkendelser følger kravene i kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/723 af 4. marts 2020 om fastsættelse af detaljerede regler om anerkendelse af tredjelandes certificering af piloter og om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011.

 

For EASA-certifikatholdere, der har en helbredsgodkendelse, som er udstedt af en UK-flyvelæge (UK AME), vedbliver helbredsgodkendelsen med at være gyldig frem til udløbsdatoen. Dette gælder også ved initial-helbredsgodkendelser. Du kan finde ansøgningsblanketter her på siden.

Udgifter  

Bemærk venligst, at du vil blive faktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2257 af 29. december 2020 om gebyrer og afgifter på luftfartsområdet eller senere ændringer heraf.
Ansøgning

Application to change the competent authority to Denmark

To be used for transfer of licences between authorities.
Ansøgning

Application for the transfer of medical records

 

Forordning

1178/2011

Easy Access Rules for Medical Requirements

Gældende fra

01/06/2020

Konsolideret version, juni 2020.

Forordning

2020/723

Regler om anerkendelse af tredjelandes certificering af piloter

Gældende fra

04/03/2020

Bekendtgørelse

BEK nr 1486 af 29/11/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gældende fra

01/01/2019

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter.