Foto: Cowi

Høring af miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm

Publiceringsdato: 30/11/2020
By & Havn har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm - en ny halvø der ønskes etableret i Københavns Havn i forlængelse af Refshaleøen. Rapporten er sendt i høring med frist den 25. januar 2021.
Miljøkonsekvensrapporten beskriver de miljøpåvirkninger, som etablering af Lynetteholm vil medføre. Miljøvurderingen vedrører etablering af øen samt jordopfyld. 

Eventuelle kommentarer til miljøkonsekvensrapporten kan indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 25. januar 2021 til nedenstående mailadresse med henvisning til ’Lynetteholm’.

Det forventes, at By & Havn vil afholde et informationsmøde den 5. januar 2021. 

Om Lynetteholms-projektet

Lynetteholm vil udgøre et areal på ca. 2,8 km2. Der vil for størstedelen være tale om et nyttiggørelsesdepot, hvori der kan deponeres overskudsjord fra anlægsprojekter i København. Opfyldet forventes at vare 30-40 år, alt efter anlægsaktiviteten i byen.

Tilladelse til etableringen af Lynetteholm vil blive givet ved en anlægslov, som skal vedtages af Folketinget. Du kan læse mere om det samlede Lynetteholms-projekt på Københavns Kommunes hjemmeside.