Lovliste

Resultat: 7

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1285 af 20/11/2019

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

  Gældende fra

  01/01/2020

  Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættels samt for varetagelse af tilsyn.

  Forordning

  Kommissionens meddelelse om retningslinjer

  Gældende fra

  12/12/2018

  Meddelelse fra kommisionen om retningslinjer til de nationale forvaltningsmyndigheder om gennemsigtighed og vurdering af grænseoverskridende takster for pakker, jf. forordning (EU) 2018/1263

  Forordning

  Bilag I til Kommissionens meddelelse om retningslinjer

  Gældende fra

  12/12/2018

  Meddelelse fra kommisionen om retningslinjer til de nationale forvaltningsmyndigheder om gennemsigtighed og vurdering af grænseoverskridende takster for pakker, jf. forordning (EU) 2018/644 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263

  Forordning

  (EU) 2018/1263 af 20. april 2018

  Kommissionens Gennemførelsesforordning om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

  Gældende fra

  20/09/2018

  Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644

  Forordning

  (EU) 2018/644 af 18. april 2018

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

  Gældende fra

  18/04/2018

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644 af 18. april 2018 om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

  Lov

  1040 af 30. august 2017

  Bekendtgørelse af postlov

  Gældende fra

  01/01/2017

  1040 af 30. august 2017 - Bekendtgørelse af postlov

  Bekendtgørelse

  727 af 29. juni 2011

  Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder

  Gældende fra

  29/06/2011

  727 af 29. juni 2011 - Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder
Viser 7 af 7