Lovliste

Resultat: 1

Bekendtgørelse

BEK nr. 1285 af 20/11/2019

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættelse samt for varetagelse af tilsyn.
Viser 1 af 1