Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatserne på postområdet

Publiceringsdato: 17/12/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse, der opdaterer styrelsens gebyrsatser på postområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen regulerer to satser på postområdet med virkning den 1. januar 2020.

Det formålsbestemte gebyr, der finansierer styrelsens tilsyn med de postbefordrende virksomheder, bliver i 2020 reguleret til 3,24 kr. pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser fra 3,17 kr. i 2019.  

Satsen for gebyr efter regning, der finansierer styrelsens omkostninger ifm. udstedelse af tilladelser og godkendelse af takstfastsættelser, bliver nedsat fra 940 kr. pr. time i 2019 til 780 kr. pr. time i 2020. Satsen for gebyr efter regning bliver nedsat for at bringe balance mellem styrelsens indtægter og omkostninger på området. Derudover bliver det eksisterende underskud på området afviklet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 2286 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættelse samt for varetagelse af tilsyn.