Indsend din klage over en postvirksomhed

Sidst opdateret 10/05/2021
Her finder du styrelsens klageformular samt informationer om adgangen til at klage over postvirksomheder.

Klageformular til klager over postvirksomheder

Du kan klage til Trafikstyrelsen over en postvirksomhed med posttilladelse. Vær opmærksom på, at du skal have klaget til postvirksomheden og modtaget en afgørelse herfra, før du klager til styrelsen.

Postvirksomheder med posttilladelse

Du kan klage over en postvirksomhed, som har en posttilladelse i medfør af postloven. Du kan finde en liste over disse postvirksomheder på linket nedenfor.

 

Hvis postvirksomheden ikke står på listen, kan styrelsen ikke behandle sagen.  

Hvilke sager kan styrelsen behandle?

Bemærk at Trafikstyrelsen kun kan tage stilling til spørgsmål om erstatning i overensstemmelse med de forretningsbetingelser, der gælder for den pågældende postforsendelse. Det betyder, at styrelsen kan træffe afgørelse om, at en afsender har krav på erstatning, hvis betingelserne i postvirksomhedens forretningsbetingelser er opfyldt.

Trafikstyrelsen kan ikke tage stilling til spørgsmål om erstatning uden for kontrakt, dvs. hvis postkunden mener, at postvirksomheden har handlet groft uagtsomt eller direkte forsætligt. Derfor må spørgsmålet henvises til de civile domstole, medmindre postvirksomheden erkender at have handlet groft uagtsomt eller direkte forsætligt.

Styrelsen kan ikke træffe afgørelse i spørgsmål, hvor der er tale om ’påstand mod påstand’. Sådanne tvister og uoverensstemmelser, der kræver bevisførelse og -vurdering, herunder vurdering af uagtsomhedsområdet efter de almindelige erstatningsretlige regler, må derfor henvises til domstolene. 

Styrelsen har som udgangspunkt heller ikke faglig kompetence til at tilsidesætte en postvirksomheds faglige vurdering af en beskadiget pakke som følge af mangelfuld emballage, når postvirksomheden har haft lejlighed til at undersøge den pågældende pakkes emballage, eller hvis afgørelsen er baseret på fotografier af emballagen.

Trafikstyrelsens primære opgave er således at sikre, at postvirksomheden har behandlet klagen efter forskrifterne.