Byggeriets digitalisering

Byggerietsdigitalisering.dk skal give branchen indsigt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens implementering af Strategi for digitalt byggeri. Temasiden er bygget op omkring strategiens fem indsatsområder. Der vil ligeledes blive fremlagt nye initiativer og samarbejder, som opstår i forbindelse med implementeringen, ligesom branchen får mulighed for at indmelde ”best practice” eksempler, der vil blive offentliggjort på siden.

Strategi for digitalt byggeri

Strategi for digitalt byggeri er udarbejdet med en bred inddragelse af branchen, der har bistået med viden, dialog og forslag til at adressere byggeriets udfordringer
med digitalisering.

Aktuelt

Foto af hustage i Nyhavn

Rapport om digital og bæredygtig bygningsdrift

Rapporten kaster lys over, hvordan digitale løsninger kan understøtte en mere effektiv drift og bæredygtigt vedligehold af bygninger.
Foto af murstensvæg, fuge og bjælke af beton

Analyse af bygnings- og materialepas

Større viden om materialers indhold og placering i en bygning vil give bedre mulighed for bæredygtig drift og vedligehold af bygninger, ligesom det giver bedre mulighed for genbrug og genanvendelse.
Foto af håndværker med tablet i hånden

CASE: Undervisning i digitale værktøjer optimerede byggeprocessen

Odenses nye musik-, teater- og koncerthus, ODEON, blev gennemført med en række digitale værktøjer og arbejdsmetoder. De gode resultater på projektet var bl.a. et resultat af, at de udførende og byggeledelsen gennemførte projektorienterede kompetenceløft.