NIS-Direktivet

EU-Direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen

10-05-2018

EU-Direktiv 2016/1148 af 6. juli 2016