Forordning (EU)

Forordning (EU) 2022/1645 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 for så vidt angår krav til styring af informationssikkerhedsrisici med potentiel indvirkning på luftfartssikkerheden

10-03-2023

Forordning (EU) 2022/1645 af 14. juli 2022

Senest opdateret 10-03-2023