Forordning 2016/679

Databeskyttelsesforordning

25-05-2018

Forordning omhandler beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.