Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020

Offentlighedsloven

25-05-2018

Loven skal sikre åbenhed hos myndigheder for bl.a. at understøtte tilliden til den offentlige forvaltning.