BEK nr 2432 af 14/12/2021

Delegationsbekendtgørelsen

01-01-2022

Bekendtgørelsen omhandler Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.