BEK nr. 1146 af 25/11/2004

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne

01-01-2005