BEK nr. 1282 af 26/08/2020

Bekendtgørelse om sikring af havne

01-10-2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om sikring af havne, og finder anvendelse på alle havne, hvor der findes en eller flere havnefaciliteter, som er omfattet af en godkendt sikringsplan for havnefaciliteter.