BEK nr. 1283 af 26/08/2020

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter

01-10-2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om sikring af havnefaciliteter og finder anvendelse på havnefaciliteter, der betjener et eller flere af følgende skibe i international fart.