BEK nr 551 af 22/04/2022

Bekendtgørelse om havnepulje 2022

22-04-2022

På Finansloven for 2022 er der som følge af Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 afsat 50 mio. kr. til en havnepulje for 2022.