BEK nr 993 af 27/06/2022

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II

01-07-2022

I aftale om udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til omstilling af indenrigsfærger er der afsat 150 mio. kr. i 2021 og 50 mio. kr. i 2022 til en pulje til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger.