BEK nr. 26

Bekendtgørelse af traktat af 3. september 2008 med Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt

14-01-2010

Traktaten af 3. september 2008 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Senest opdateret 16-08-2023