2010/187

Kommissionsafgørelse 2010/187

25-03-2010

Kommissionsafgørelse om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.