454/2011

Forordning 454/2011

13-05-2011

Forordning 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem.