BEK nr. 10427

Bestemmelser om gennemførelse af de grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere

29-10-2011

Kommissionens beslutning af 29. oktober 2009 om vedtagelse af grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF.