2012/757

Kommissionsafgørelse 2012/757

14-11-2012

Kommissionsafgørelse om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ændring af beslutning 2007/756/EF.