1236/2013

Forordning 1236/2013

04-12-2013

Forordning 1236/2013 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for godsvogne i delsystemet Rullende materiel til jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 321/2013