1273/2013

Forordning 1273/2013

08-12-2013

Forordning 1273/2013 om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem.