2013/218

Kommissionsafgørelse 2013/218

06-05-2013

Kommissions gennemførelsesafgørelse om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.