RID 2013

RID 2013 Corrigendum 2. Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

01-05-2013

Denne tekst erstatter teksten i af 1. januar 2013 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. maj 2013. RID er gældende for international såvel som national dansk jernbanetransport af farligt gods.